GJENFANGSTGARN – KLAR FOR UTSETT

– Vi leverer gjenfangstgarn både til settefisk- og matfiskanlegg.

Standard pakke inkluderer:

  • 1 Stk – Container m/ lokk (200 ltr)
  • 1 Stk – Flytegarn â 60 mtr
  • 2 x 110 mtr – Danline 12mm
  • 2 Stk – A2 Blåser
  • 2 Stk – 20 kg`s Anker

Sammensatt og klargjort til bruk, fint oppgreidd i container.
Større containere for oppbevaring kan skaffes på forespørsel.

Vi leverer også enkle gjenfangstgarn med alle maskestørrelser i tabellen over.