Rigg for taredyrking

PROAQUA SEAWEED RIG SYSTEM – “PROAQUARIGG”

Der tradisjonelle taredyrkingsanlegg står oppspent på tvers av strøm og bølger introduserer ProAqua en ny fleksibel rigg for taredyrking. ProAquariggen er en fleksibel løsning der riggen vil kunne bevege seg i takt med havmassene. Riggen er dreibar og konstruert for at dyrkingstauene skal kunne stå konstant langsetter havstrømmene. En jevnere fordeling av næringsstoffene i havet vil kunne bidra til en jevnere vekst og resultere i økt antall kg tare per meter dyrkingstau sammenlignet med tradisjonelle taredyrkinganlegg.

Fordeler ved ProAquarigg:

  • “SPOM” (Single Point Of Moring) for en bedre utnyttelse av konsesjonsarealet samtidig som at man vil kunne oppnå redusere fortøyningskostnader sammenlignet med tradisjonelle taredyrkingsanlegg.
  • Riggen er dreibar for bedre utnyttelse og fordeling av næringsstoffene i havet. Riggen leveres med en egenutviklet flaps som skal bidra til at dyrkingstauene står konstant langsetter havstrømmene.
  • Riggen kan justeres til ønsket dyrkingshøyde/dybde etter behov og ønske.
  • Ved flere rigger og ujevne bunnforhold vil “SPOM” løsningen kunne gjøre det mulig å plassere flere rigger i rekke på langs i en hovedfortøyning.
  • Riggen vil kunne fungere optimalt i tilknytning til ITMA da riggen er lite arealkrevende med tanke på anker og fortøyninger.
  • Riggen leveres med en dyrkingsmatte som består av hovedkomponentene dyrkingsramme og dyrkingstau. Bruk av dyrkingsmatte vil kunne medvirke til at man kan ha en tettere avstand mellom dyrkingstauene sammenlignet med tradisjonelle taredyrkingstau.
  • Rammen i dyrkingsmatten kan gjenbrukes år etter år.
  • Dyrkingsmatten øker muligheter for automatisering samt effektivisering av utsetting og innhøsting.

Riggen leveres som standard uten anker/lodd og kjetting/fortøyning opptil feste på rotasjons punktet i riggen. Bøyer og bøyelys inngår ikke, men det meste av nødvendig materiell og fortøyningsløsninger kan leveres etter behov og tilpasset til lokaliteten.

ProAquariggen inngår i et forskningsprosjekt der riggen vil bli testet for bruk offshore på et av de mest krevende havområdene utenfor norskekysten. Riggen er patentsøkt.